Postřehy z přednášky "Povídání o vodě"

V úterý 25. února 2020 se v městské knihovně v Chebu přednášelo o vodě. O vodě a zeleni v urbanizovaném prostoru především. Geoložka Gabriela Licková představila veřejnosti prezentaci "Kdo to v poušti zmizel", se kterou vystoupila na říjnové konferenci "Hospodaření se srážkovou vodou v urbanizovaném prostoru" v Praze.

Jako bývalý báňský projektant tvrdí, že urbanizovaný prostor má mnoho společného s tím těžebním, např. v tom, že je třeba plánovat a projektovat aktivity na 10 let dopředu a také v tom, že i malý prostor (důl v zemi, vodní plocha, zastavěná plocha) dokáže ovlivnit místní klima.

Proces plánování má smysl pro každé větší město přímo na míru, protože se města liší z hlediska morfologie a geologie. Zásadní roli zde hraje týmová spolupráce odborníků napříč obory a pestrost informací. Jen tehdy pak může být výstupem kvalitní a na míru zpracovaná "Koncepce hospodaření s dešťovou vodou". Z hlediska dlouhodobého klimatického trendu, kdy se očekávají stále vyšší teploty a nižší stav vody se tato koncepce může mnohokrát vyplatit. K jejímu zpracování přistoupila města jako Olomouc, Hradec Králové, Praha, Brno, Hranice na Moravě.

Na přednášce byl pouštěn i záznam prezentace Ing. Jiřího Vítka, který zde zmiňoval nejdůležitější nástroj pro města z hlediska adaptace na změnu klimatu modrozelenou infrastrukturu (MZI). Pokud podle něj nebudou města projektovat "něco navíc" (ve smyslu nad rámec zákona), v budoucnu se jim to vymstí. Existuje mnoho způsobů, jak MZI využít, je však nutné, abychom si uvědomili nutný rozsah potřebných změn, bez kterých nebude v budoucnu možné čerpat výhody.

Mohli jsme vidět špatné a dobré podmínky pro správný vývoj stromů ve městech (stromy nesmí mít kolem sebe zhutněnou půdu, vhodným řešením je třeba obsyp, kde bude vzduch a voda, např. v podobě tzv. prokořeňovací buňky"). Dále např. zelená parkovací místa, na které byly využity speciální zatravňovací TTE panely.

Prezentace Ing. Vítka vč. skvělých fotografií je volně dostupná zde.

Děkujeme všem posluchačům (cca 40 osob), děkujeme přednášejícímu i městské knihovně za příjemnou atmosféru!