Kdo je Chebsko za klima

Jsme skupina lidí – občané a přátelé Chebu a dalších obcí na Chebsku, kteří se rozhodli být aktivní v problematice změn klimatu a ochrany životního prostředí. Jsme rodiče malých i velkých dětí, učitelé, studenti, zároveň jsou i někteří z nás členové hnutí Fridays for Future, Extinction Rebellion, Žít Laudato si´Cheb a Českého svazu ochránců přírody.

Spojují nás obavy z vývoje klimatických změn a jejich důsledků. Chceme poukázat na to, že nám jako občanům toto téma není lhostejné a vnímáme ho jako velmi vážné. Připadá nám, že se o této závažné situaci stále málo informuje a neadekvátně se řeší. Dělá nám starosti, v jakém světě budou vyrůstat naše děti. Bolí nás, že kvůli lidské činnosti ze světa mizí živočišné i rostlinné druhy, vysychá krajina a degraduje půda.

V této kritické chvíli proto nechceme zůstat pasivní. Nechceme být nadále součástí problému, chceme být součástí řešení. Všichni začínáme u sebe. Přiznáváme, že nejsme dokonalí, ale i tak vidíme, že řešit problém na úrovni jednotlivce prostě nestačí.

Usilujeme o to, aby nás političtí představitelé na mezinárodní, vládní i regionální úrovni pravdivě a otevřeně informovali o stavu věci a aby zahájili celospolečenskou debatu a patřičné kroky vedoucí ke zlepšení situace. A rádi jim podáme pomocnou ruku a nabídneme spolupráci!

Jelikož efektivní změny postihnou celou společnost, je naším cílem rozšířit povědomí o příčinách a možných dopadech klimatické změny i možnostech, jak její progresi minimalizovat na osobní, městské i celostátní úrovni.

Jak to vše začalo?

 • Poprvé jsme se setkali v září 2019 v kavárně Joker na přednášce "Míříme k vyhynutí" Arneho Springoruma, spoluzakladatele české Rebélie proti vyhynutí (Extinction Rebellion).
 • Následovalo navazující společné setkání a v listopadu jsme oficiálně založili občanskou iniciativu Chebsko za klima, vystoupili na chebském zastupitelstvu a představili naše Prohlášení.
 • V prosinci, lednu a únoru 2020 jsme zorganizovali přednášky pro veřejnost na různá témata, tento trend nám přerušil covid-19
 • Scházíme se pravidelně každý měsíc a snažíme se iniciovat nové projekty a hledat řešení
 • V červenci 2020 jsem založili spolek Chebsko za klima, z.s.

Hlavními tématy a aktivitami nyní jsou:

 • udržitelné hospodaření na městských zemědělských pozemcích,
 • změna systému seče travnatých ploch + podpora vzniku květnatých luk, 
 • výsadba zeleně v intravilánu obce i ve volné krajině,
 • projekt "Společně proti suchu" ve spolupráci s ekologem Jiřím Malíkem,
 • podpora třídění odpadu ve všech chebských ZŠ
 • snižování emisí a energetické náročnosti obce
 • aktivní účast na tvorbě Adaptační strategie proti změnám klimatu města Chebu,
 • účast v komisi Komunálního odpadu a životního prostředí města Chebu,
 • podpora komunitních projektů, spolupráce dobrovolníků a tím přispění k tvorbě i pozitivního společenského klimatu
 • omezování světelného smogu

Za akční tým Chebsko za klima:

Zdeňka Brožová, projektový manažer regionálního rozvoje (toho času na rodičovské dovolené), 
Šimon Jelínek, student
Petr a Pavlína Illkovi, webdesign
Tereza Císařová, Content Manager
Ivana Čamková, sociální pracovnice
Radka Besedová, fundraiserka pro Hospic sv. Jiří (toto času na mateřské dovolené)
Gabriela Licková, geolog a předseda místního ČSOP
Petr Hruška, farář
Dana Žemličková, učitelka ZŠ
Lucie Mikulová, kadeřnice
Tereza Habartová, učitelka ZŠ
Mirka Neužilová, Performance Advertising Consultant (toho času na rodičovské dovolené)
Eva Kolafová, ředitelka farní charity Cheb