Naše cesta za zhasnutím chebských památek

Jak to začalo? V únoru loňského roku jsme objevili událost „Hodina země“, jejímž smyslem je atraktivně upozornit na změnu klimatu. Obce se do akce nejčastěji zapojují symbolických vypnutím veřejného osvětlení či zhasnutím památek. Vedení města souhlasilo s naším návrhem zapojit se do akce. Ukázalo se ale, že byť i symbolické jednohodinové zhasnutí těchto objektů není technicky tak jednoduché. Covid pak debatu zastavil.

Lockdown jsme využili i k prozkoumávání veřejného osvětlení v Chebu a zjistili jsme například, že, nově instalované osvětlení sice směřuje tam, kam má, a využívá LED technologie, nicméně většinou svítí nevhodným studeným světlem. Hodně svítí nádraží, některé výlohy, průmyslová zóna, reklamní cedule a parkoviště velkých obchodních center. Památky jsou osvíceny po celou noc. Shodli jsme se na tom, že jako první krok zkusíme navrhnout změny právě u architektonického a dekorativního osvětlení, jelikož by tyto změny měly být nejsnáze realizovatelné.

Na zářijovém jednání Komise komunálního hospodářství a životního prostředí jsme navrhli téma světelného smogu a omezení nasvícení památek jako jeden z bodu jednání komise. V lednu jsme po pročtení Generelu veřejného osvětlení zpracovali znění návrhu, o kterém v únoru rozhodovala Rada města. Hlavním bodem návrhu bylo, aby v měsících IX-III mezi 23-05 h a v měsících IV-VIII mezi 24-04h bylo osvětlení vypnuto (vyjma slavnostních událostí jako je FIJO, Valdštejnské slavnosti apod.). Návrh vycházející z Osvětlovací příručky pro obce[1] byl Radou města odsouhlasen a do konce března 2021 by měly příslušné odbory doporučit způsob realizace.

smog cheb
© Tomáš Hlaváč

_____

A co dál? Jaké mají vlastně obce pravomoci?

Obce nedisponují velkými pravomocemi, jak světelný smog omezovat - není totiž v ČR legislativně řešen. Nebylo to tak ale vždy. Již v roce 2002 se problematika objevila v zákoně o ochraně ovzduší, následnými novelizacemi byla však postupně omezována a v roce 2012 byl pojem vypuštěn úplně.[2]

Obce mají možnost regulace (světelné reklamy, efekty apod.) pomocí obecně závazné vyhlášky, ovšem pouze na veřejném prostranství, a to z důvodu ochrany veřejného pořádku, bezpečnosti nebo ochrany životního prostředí. Částečně je tu i možnost regulace v rámci přestupku rušení nočního klidu.[3]

Cheb jako jiná města postupně modernizuje veřejné osvětlení (VO), má i Generel VO, který je základním dokumentem pro plánování rozvoje VO. Některá města jako např. Praha, Opava, Prostějov zhasíná přes noc i své památky. Nově se již začíná objevovat tzv. biodynamické VO jako třeba v Hrušicích[4] či Havlíčkově Borové[5], které dokáže měnit intenzitu osvětlení, ale i barvu v závislosti na provozu a typu komunikace, respektuje fázi dne a noci a je tedy ohleduplné k okolní přírodě.

Autoři: Zdeňka Brožová, Mirka Neužilová(Přečtěte si také náš článek: Komu vadí světelný smog a jak jej zmírnit? )
______

Zdroje:
© foto článku od Tomáš Hlaváč

[1]: Osvětlovací příručka pro obce od MŽP - Doporučení pro šetrné moderní osvětlování:https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/news_170724_SZ/$FILE/Osvetlovaci_prirucka_pro_obce_stranky_final.pdf 
[2]: Wikipedie – světelný smog: https://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C4%9Bteln%C3%A9_zne%C4%8Di%C5%A1t%C4%9Bn%C3%AD

[3]: MŽP: Informace pro vládu o problematice světelného znečištění: https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/problematika_svetelneho_znecisteni_informace/$FILE/O150_InformaceproVladuCRoProblematiceSvetelnehoZnecisteni_180725.pdf, str. 41-43

[4]: ČT 24: První obec v Česku má ohleduplné veřejné osvětlení. V Hrusicích šetří energii i přírodu: https://ct24.ceskatelevize.cz/veda/2727587-prvni-obec-v-cesku-ma-ohleduplne-verejne-osvetleni-v-hrusicich-setri-energii-i-prirodu

[5]: Světelné znečištění: Nové biodynamické osvětlení v Havlíčkově Borovéhttps://svetelneznecisteni.cz/nove-biodynamicke-osvetleni-v-havlickove-borove/?fbclid=IwAR1Jb2bV4kn44pq4VTjTXW0C6_yEuHh3VqbQxVQ93mOSRpkGhPw8YSk96ow