Setkání se zástupkyní bavorské Parents for Future - Weiden

Ve St 5.2.2020 jsme přivítali milého hosta - p. Magdalenu Becher z přeshraničních Rodičů za klima (Parents for Future) - Weiden.

Mluvili jsme o aktivitách jejich místní skupiny, o komunikaci s městem Weiden (mimochodem v květnu je čeká kulatý stůl se zastupiteli města), o možné přeshraniční spolupráci a výměně zkušeností.

Jelikož jsme se již potkali v lednu na promítání filmu Krajina v Tísni v kině Art v Chebu, shodli jsme se na tom, že nás zajímá situace ohledně stavu půdního fondu a rádi bychom tomuto tématu věnovali více pozornosti na obou stranách hranic. Pro začátek chceme zjistit více informací o pachtování českých pozemků německým zemědělcům a jejich způsobu hospodaření. Přiznáváme, že nyní přesně nevíme, jak to provedeme, ale vize je důležitá.

Dozvěděli jsme se, že některé bavorské okresy i větší města zřizují funkci tzv. "klimatického manažera" (např. Wunsiedel, Amberg), stejně tak mají vypracovány dokumenty "Koncepce ochrany klimatu". Toto téma nás zaujalo a tak jsme pátrali dále a zjistili např. toto:

  • Okres Wunsiedel tuto funkci klimatického manažera zřídil již před 7 lety, stejně stará je i Koncepce ochrany klimatu města Amberg (aktualizovaná před 2 roky).
  • Přístup samospráv se ale liší (stejně jako u nás), tzn. že některé z nich některé nemají ani manažera, ani koncepci.
  • Město Amberg ve spolupráci s okresem a Centrem pro obnovitelné zdroje a udržitelnost (ZEN e.V.) v květnu 8-15.5. 2020 již potřetí pořádají "Klimaschutz Woche" - tedy "Týden ochrany klimatu", kdy se po celý týden konají tématické přednášky a aktivity. Více informací včetně programu zde.

Shodli jsme se také na tom, že máme zájem na pravidelném setkávání a výměně zkušeností (zmíněna byla i možnost spolupráce s německými farnostmi) a stanovili si pravidelné schůzky min. 1x za 3 měsíce. 

autor zprávy: Zdeňka Brožová
setkání se účastnili: Zdeňka Brožová, Petr Illek, Petr Hruška & Magdalena Becher