SEMINÁŘ HOSPODAŘENÍ S DEŠŤOVOU VODOU (HDV)

V Út 22.9.2020 proběhl na chebské radnici seminář s odborníky na téma adaptace na změny klimatu pomocí modrozelené infrastruktury (MZI) v rámci projektu "Počítáme s vodou".

MZI je vlastně soubor modrých a zelených ploch v zastavěném území, mající zásadní vliv na mikroklima ve městě a koloběh vody.

Pamatujete na naší únorovou přednášku o vodě v knihovně, kde p.Gabriela Licková pouštěla úryvek od Ing. Vítka? Tak ten tu byl taky (viz přednášející na fotce) a byl výborný!!!

Bylo např. řečeno, že:

  • města zatím nejsou moc motivována aktivně řešit hospodaření s dešťovou vodou (jsou vyňaty z povinnosti platby za odvod srážkových vod do kanalizace - stejně tak jako domácnosti a další),
  • MZI a HDV má velký podíl na kvalitě života ve městech a vzhledem k změnám klimatu bude hrát čím dál důležitější roli,
  • záleží na kvalitě a dobrých podmínkách pro stromy, trávníky, půdu (vše to jsou výborné rezervoáry vody), nikoliv tak na jejich kvantitě!! (např. mnoho špatně vysázených stromů není k ničemu),
  • na Chebsku je aktuálně podstav podzemní vody o 1m, jsou však i obce na Moravě, která už jsou na nule a vodu tedy nemají vůbec,
  • zajištění kvalitních podmínek pro MZI a HDV jsou pro města značným nákladem, ale je nutno si uvědomit, že současný přístup k vodě je neudržitelný a lze předpokládat, že investice do těchto opatření jsou nižší než případné náklady na odstraňování způsobených škod,
  • formulování zásad strategie HDV pro město je v současných podmínkách velmi obtížně, nicméně NE NEMOŽNÉ- základem je koncepční a aktivní přístup města, zapracování principů HDV do územních plánů a definování zásad a kritérií pro nynější zástavbu i tu budoucí vč. rozvojových ploch,

Článek o problematice od projektového týmu zde: https://www.pocitamesvodou.cz/modro-zelena.../
Program semináře zde: https://www.pocitamesvodou.cz/debata-s-odborniky-na-tema-hdv-cheb-22-9-… 

počítáme s vodou