Pozvánka na debatu s odborníky na téma "hospodaření s dešťovou vodou" (HDV), 24.3. Cheb

Pozvánka na debatu s odborníky na téma "hospodaření s dešťovou vodou" (HDV), 24.3. Cheb

!!! Akce zrušena !!!

Debata se uskuteční ve spolupráci s městem Cheb na velmi aktuální téma našich měst, tedy adaptaci na změnu klimatu prostřednictvím modrozelené infrastruktury (MZI). Jedná se o unikátní příležitost sdílet poznatky a zkušenosti s odborníky, kteří patří k nejlepším v ČR a jsou jim svěřovány úkoly národního zájmu. Jsou spoluautory jedinečných koncepčních dokumentů v oblasti adaptace na změnu klimatu pro několik velkých měst v ČR a Akčního plánu pro aplikaci MZI v ČR.

Účastníci debaty se budou moci dozvědět nejenom jejich nejnovější poznatky, ale hlavně praktické zkušenosti se zaváděním systémových opatření MZI do života měst a využívání dotací na tato opatření.

KDY: 24.3.2020 (10:00-14:00)
KDE: Obřadní síň MÚ Cheb, nám. Krále Jiřího z Poběbrad 1/14, Cheb

bližší informace zde

 

Pozvánka