Otevřený dopis občanů Karlovarského kraje členům vládní Uhelné komise

Tento pátek 4.12.2020 vládní  Uhelná komise rozhodne o důležitém termínu. Myslíme si, že náš kraj by měl být taky slyšet. Ve spolupráci s Hnutím Duha Poohří jsme tedy sepsali níže uvedený otevřený dopis.

Ve Čt 3.12. byl odeslán člence komise, zástupkyni za Karlovarský kraj - p. Vildumetzové Mračkové a předsedovi komise p. ministru Brabcovi.

Během dvou dnů se svým podpisem připojilo dalších 20 občanů Karlovarského kraje. Někteří další obeslali členy komise vlastní cestou.

TÍMTO DĚKUJEME VŠEM ZA ZAPOJENÍ!!!

---------------------
 

V Karlovarském kraji dne 1.12.2020

Otevřený dopis občanů Karlovarského kraje člence vládní Uhelné komise

 

Podpořte dřívější termín útlumu těžby uhlí pro energetické účely

 

Vážená paní poslankyně Vildumetzová,

obracíme se na Vás jakožto členku vládní Uhelné komise zastupující náš Karlovarský kraj. Uhelná komise bude již tento pátek 4.12.2020 rozhodovat o návrhu scénáře odklonu od uhlí v České republice včetně finálního termínu.

Žádáme Vás tímto, abyste hlasovala pro co nejdřívější termín ukončení těžby a spalování uhlí pro energetické účely v České republice, který by měl být nejpozději do roku 2033.

Podle dostupných informací má Uhelná komise rozhodovat mezi třemi termíny konce uhlí: 2033, 2038 a  2043. Je žádoucí, aby vládou stanovený termín byl co nejdřívější. Pro naplnění cílů přelomové mezinárodní Pařížské dohody, stejně jako pro to, aby náš stát, náš kraj a naše města a obce nemusely přímo či nepřímo subvencovat uhelný průmysl a jeho ničivé důsledky pro životní prostředí a zdraví nás a našich dětí ve krátkozraké snaze udržet současná pracovní místa v závislosti na těžbě uhlí, je potřeba dosáhnout vyloučení uhlí z tzv. energetického mixu České republiky nejpozději do roku 2031. Z toho vyplývá, že i rok 2033 je z hlediska výše uvedeného nedostatečně ambiciózní.

Vládní Uhelná komise by měla zvážit nejen náklady odklonu od uhlí, ale i náklady na další těžbu, zpracování a  spalování uhlí, a především náklady na prohlubování technologické zaostalosti, zdravotní péči, škody na zdraví obyvatelstva, životním prostředí a čistotě ovzduší nejen našeho regionu. Tyto náklady v podobě negativních externalit by měly hrát klíčovou roli při rozhodování o harmonogramu odklonu.

Karlovarský kraj je strukturálně postiženým, objektivně ekonomicky i sociálně zaostalým krajem, který dlouhodobě obsazuje poslední příčky mezi 14 kraji ČR v socio-ekonomických ukazatelích (míra nezaměstnanosti, výše hrubé mzdy, počet exekucí, vzdělanostní struktura kraje atd.). Není náhodou, že Karlovarský kraj společně s rovněž „uhelnými“ kraji Ústeckým a Moravskoslezským patří trvale k regionům ČR s nejkratší střední délkou života obyvatel a nejhorší respirační nemocností dětí. Tyto ukazatele bývají často považovány za nejdůležitější ukazatele zdraví, sociální determinace i tlaků faktorů životního prostředí.

Odklon od uhlí a efektivní využití schválených či plánovaných programů EU (fond spravedlivé transformace, modernizační fond, fond obnovy) nabízí historicky zcela ojedinělou šanci, jak právě nyní financovat tolik potřebné strukturální změny a nastartovat transformaci průmyslu a energetiky, sociální oblasti, veřejného zdraví, vzdělávání a obnovy krajiny v našem Karlovarském kraji. Předpokladem využití této příležitosti je podpora současných technologií, včetně sektoru obnovitelných zdrojů energie, a podpora rozvoje komunitní energetiky, v nichž může přírůstek pracovních míst převýšit počet míst, která zaniknou v důsledku odklonu od uhlí, a navíc půjde, na rozdíl od těžby a spalování uhlí bez budoucnosti, o pracovní místa perspektivní.

Byla by velká škoda tuto jedinečnou příležitost, kterou má i náš kraj před sebou, promarnit. Nedovolte to. Hlasujte pro rok 2033.

Děkujeme Vám.

 

S pozdravem níže podepsaní občané Karlovarského kraje:
 

Zdeňka Brožová, Cheb

Tomáš Kábrt, Libavské Údolí

Gabriela Tichá, Sokolov

Mervin Tichý, Sokolov

Petr Krása, Sokolov

Jan Růžička, Sokolov

Alice Vaculová, Cheb

Pavlína Illková, Velký Luh

Tereza Přibáňová, Cheb

Petr Hruška, Cheb

Ivana Čamková, Cheb

Eva Kolafová, Cheb

Radka Besedová, Cheb

Miroslava Neužilová, Cheb

Lucie Mikulová, Cheb

Jana Jechová, Cheb

Jiřina Vladařová, Ovesné Kladruby

Radek Pintner, Popovice

Ivana Šmerdová, Cheb

Lucie Poláková, Krásná

Petra Písecká, Františkovy Lázně

Zdeňka Nykodýmová Cheb

Ira Olah, Cheb