Město Cheb si nechává zpracovat Adaptační strategii na změny klimatu

Ve St 26.8. proběhl na chebské radnici seminář k tvorbě Adaptační strategie na změny klimatu našeho města. Strategii zpracovává tým odborníků z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR - Czechglobe.

Řešili jsme ohrožené lokality a jak se adaptovat-přizpůsobit jevům jako nárůst tropických dnů v létě, vlny horka, přívalové deště, povodně, eroze půdy, tvorba ledovky.

Pro každou ohroženou lokalitu jsme navrhovali možná řešení v podobě adaptačních opatření jako např. výsadbu zeleně, dešťové zahrady, květnaté louky, zelené střechy/fasády, zatravňovací pásy, poldry, propustné povrhy, osvětu apod.

Cca do dubna/května roku 2021 by měla být hotová verze strategie k připomínkování.

Velkou výzvou je implementování doporučení i do dalších strategických dokumentů města, jako jsou min. územní plán a strategie rozvoje města, a to z důvodu udržení cílů i přes více volebních období, a hlavně! jejich plnění.

Otazníkem zůstává kvalita a rozsah zpracování tohoto strategického dokumentu, jehož zpracování bylo nabídnuto městu přímo akademiky z Czechglobu v rámci mezinárodního projektu Life Local Adapt.

as
mapa