Komise komunálního hospodářství a životního prostředí 20.1.2020

Komise komunálního hospodářství a životního prostředí 20.1.2020

V pondělí 20.1.2020 jsme se podruhé jako hosté zúčastnili zasedání komise (první v tomto roce).

Bohužel se sešli pouze 3 členové z 9, tak že komise nebyla usnášeníschopná, její konání bude přesunuto na jiný termín.

Měli jsme připraveny 3 body-návrhy k projednání:
🔸 akční plán výsadby stromů ve městě
🔸 stav městského půdního fondu
🔸 zřízení pracovní skupiny pro změny klimatu

A tak projednání odkládáme na příští termín.

(za akční tým Zdeňka Brožová & Petr Illek)