Komise komunálního hospodářství a životního prostředí 17.2.2020

Komise komunálního hospodářství a životního prostředí 17.2.2020

V pondělí 17.2.2020 jsme se potřetí jako hosté zúčastnili zasedání komise (druhého v tomto roce).

Tentokrát se sešlo dost členů na to, aby byla komise usnášeníschopná, i když jen o fous.

 • Oficiální zápis z jednání komise naleznete zde. Mimochodem všechny zápisy z komisí města, včetně informací o členech a náplní činnosti jsou veřejně dostupné zde na webu města. 
 • Ze začátku jednání se řešila otázka kácení a výsadby stromů. Ze začátku měsíce byla odborem správy majetku zveřejněna zpráva o kácení stromů. Kácení vždy poutá větší pozornost, proto je dobré informovat i o nové výsadbě, což město také dělá - zpráva zde.
 • Byl zmíněn portál Stromy pod kontrolou, Možná jste zaregistrovali, že spousta stromů má na kmeni umístěné inventarizační číslo - a to právě slouží k tomuto účelu. Portál slouží k inventarizaci stromů a veřejnost (bez nutnosti registrace) poskytuje informace o stromech a jejich stavu v okolí pomocí mapy (červené body znázorňují lokalitu s uskupení stromů; po přiblížení zelené body pak přímo informace o vybraném stromu) . Každý, kdo je majitelem stromů může do portálu vkládat informace i o svých stromech.
 • V procesu tvorby je Generel zeleně i Generel osvětlení.
 • Mohli jsme předložit 1 bod k projednání, zvolili jsme bod "stav městského půdního fondu", konkrétně stav zemědělské půdy v majetku města.
  • Záleží nám na stavu naší krajiny, není nám jedno, jak se na půdě hospodaří a věříme, že má smysl, aby si město jakožto vlastník půdy hlídalo, jak se na jeho půdě hospodaří.
  • Vzhledem k počtu pachtovních smluv to nebude jednoduché, ale je to výzva. 
  • Jednání k tomuto bodu také nebylo jednoduché, nicméně padla shoda, že téma je důležité řešit a p. místostarosta Černý přislíbil, že tento bod projednají na schůzce vedení města hned následující den, což se stalo. Vedení města vyjádřilo ochotu se tématem zabývat, což je pozitivní (postup možné spolupráce teprve dojednáváme).
  • Čeká nás tedy nyní hledání způsobů, jak lze situaci efektivně řešit. Příklady dobré praxe v ČR jsou!

(za akční tým Zdeňka Brožová)