Komise komunálního hospodářství a životního prostředí

30.8.2021 proběhlo druhé jednání KOMISE v letošním roce. Program jednání se týkal 2 bodů:

- KOMUNITNÍ KOMPOSTOVÁNÍ a jeho možnosti uplatnění především na sídlištích a u větších bytových domů

- PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY - zde se komise shodla doporučit vedení města nechat tento strategický dokument zpracovat

Kompletní zápis viz https://www.cheb.cz/assets/File.ashx?id_org=5091...