Komise komunálního hospodářství a životního prostředí

KOMISE KOMUNÁLNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

V Po 15.12.2020 zasedala po 5. a naposledy v tomto roce komise KOHOŽP. Jednala o 4 bodech:

1.NOVÝ ČLEN KOMISE - komisi opustil p. Michal Polák a volné místo bylo nabídnuto člence našeho spolku p. Mirce Neužilové.

2.STAV VODY V PŘEHRADĚ JESENICE - bylo diskutován zhoršení stav kvality vody. Odbor ŽP MÚ Cheb chce v reakci na toto zhoršení zavést častější kontroly způsobu likvidace odpadních vod z rekreačních oblastí, resp. každý majitel by měl rekreačního objektu by měl být schopen doložit potvrzení o způsobu likvidace.

3.SVĚTELNÝ SMOG - OMEZENÍ NASVÍCENÍ PAMÁTEK - komise schválila náš návrh, aby se vypnulo nasvícení mezi 23h-4h. Návrh musí projednat Rada města, která o něm bude v lednu rozhodovat. Nový Generel veřejného osvětlení navrhuje snížení intenzity nasvícení o 25% mezi 22-23h a o 50% mezi 23-4h.

4.INFORMOVANOST OBČANŮ O KÁCENÍ A VÝSADBĚ ZELENĚ - myslíme si, že informovanost v této oblasti má své rezervy. Nicméně si prý stačí vyhledat informace na webu, úřední desce města či portálu www.stromypodkontrolou.cz.

Kompletní ZÁPIS z jednání naleznete na odkaze:

https://www.cheb.cz/assets/File.ashx?id_org=5091...