Komise komunálního hospodářství a životního prostředí

Komise komunálního hospodářství a životního prostředí

V Po 21.9. zasedala po letní přestávce komise KOHOŽP. Jednalo se o 3 bodech:

1. KVĚTNATNÉ LOUKY - jednali jsme o několika možných lokalitách, kde by louky mohly vzniknout, případně kde by bylo vhodné omezit seč. Jsme rádi, že se podařilo odsouhlasit a doporučit vznik květnaté louky na prostranství ulic Májová x Svatopluka Čecha. Louka by zde byla "na očích" a myšlenka by se dala šířit i do dalších lokalit.

2. SVĚTELNÝ SMOG - jednali jsme o omezení nasvícení chebských památek tak, aby se reflektory zhasly mezi 23-05h. Došlo by ke snížení světelného smogu a snížení nákladů na energii. Komise se se na tomto doporučení shodla, nicméně projednání tohoto bodu se znovu odsouvá (snad naposledy), jelikož byl vytvořen nový Generel veřejného osvětlení (VO) města Chebu a komisi bylo doporučeno se nejdříve s tímto generelem seznámit (toto jsme se dozvěděli až ex post). Nový Generel VO společně s Generelem zeleně bude komisi představen 30.9.

3. PODPORA TŘÍDĚNÍ ODPADU NA ZŠ - myslíme si, že osvěta by měla začít už u dětí. ZŠ přistupují k třídění odpadu různými způsoby a ne na všech školách se třídí. Ideální stav by byl, kdyby nádoby na tříděný odpad byly v každé třídě. Návrh zkusíme ve spolupráci s Chetesem prodiskutovat s řediteli škol na jejich společném jednání, které probíhá v rámci odboru školství, tělovýchovy a kultury.

Kompletní ZÁPIS z jednání komise naleznete na odkaze: https://www.mestocheb.cz/assets/File.ashx?id_org=5091...

Pozn.: komise je pouze "poradní" orgán Rady města. Chebsko za klima považuje za úspěch už jen to, že se komise sejde v usnášeníschopném počtu a na něčem se usnese.

Autor: Zdeňka Brožová (člen komise)