Digitální odpadové tržiště CYRKL

Znáte českou platformu CYRKL???♻️

👉Jedná se digitální odpadové tržiště, kde firmy, ale i obce mohou napřímo nabídnout svůj odpadový materiál těm, kteří mají schopnost z něj něco vyrobit nebo ho zrecyklovat.

👉Tento mladý projekt má skvěle nakročeno a vesele expanduje do okolních zemí.

👉Nabízí i konzultační činnost především formou odpadových skenů, umí propojovat aktéry a šlape na legislativu.

👉Obce zjišťují, že se jim často vyplatí nabídnout svůj odpad na přímo, než využívat svozových společností.

👉Jako první krok si může každý subjekt zdarma zkusit tvz. INFOSKEN, kam se zadají údaje o vyprodukovaných odpadech a následně obdrží závěrečnou zprávu, která mu doporučí, jaký odpad by bylo vhodné zkusit na tržišti nabídnout.

V KARLOVARSKÉM KRAJI se do platformy zapojili:
✅ spol. Tofr Ziegler spol s.r.o. (Horní Slavkov)
✅ p. Karel Chovánek (Habartov), který disponuje technologií na zpracování komunálního odpadu
✅ VH-FB Euro s.r.o. (Aš, Cheb)

 

Mrkněte i na video;-)👇

https://www.redbull.com/cz-cs/tech-cyrkl-digitalni-odpadove-trziste-red-bull-basement-videoserie