Co je nového v Chebsku za klima

Co je nového v Chebsku za klima?

✅ ZAKLÁDÁME SPOLEK Chebsko za klima z. s. – rozhodli jsme našemu uskupení dodat formální stránku. Je nás 10 zakládajících členů, jako předsedkyně byla zvolena Zdeňka Brožová.

✅ S velkou radostí a očekáváním jsme se zapojili do projektu SPOLEČNĚ PROTI SUCHU organizovaném spolkem Živá voda pod záštitou ekologa Jiřího Malíka. Projekt má za cíl proškolit 50 koordinátorů z celé ČR, kteří budou 18 měsíců mapovat vybrané povodí potoka či řeky. Cílem bude návrh změn (prostřednictvím studie proveditelnosti) v krajině tak, aby mohla lépe zadržovat vodu. V druhé polovině července vysíláme Gabriela Licková na školení do 400 km vzdáleného Broumova. Těšíme na nové poznatky! Článek k problematice: 👉 https://1url.cz/kz3tN

✅ V Pondělí 22. 6. zasedala po covidové přestávce KOMISE KOMUNÁLNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, kterou naši 2 členové (Petr Illek, Zdeňka Brožová) navštěvují jako hosté. Jelikož se v průběhu května uvolnilo jedno místo v komisi, bylo toto místo nabídnuto Z. Brožové, která nabídku přijala. Bereme to jako výzvu iniciovat návrhy na změny a hledat řešení v této oblasti, i když jednání nejsou jednoduchá. Tímto vyzýváme i vás, pokud byste měli podněty k řešení, můžete se na nás obrátit, stejně tak jako na jakéhokoliv člena komise dle jednacího řádu. Zápis z posledního jednání: 
👉https://www.cheb.cz/2020/ds-35040/archiv=0&p1=75861

✅ Po domluvě a ve spolupráci s vedením města se snažíme zorganizovat SEMINÁŘ o možnostech šetrného hospodaření na městských zemědělských pozemcích a inspirovat se tak městy Příbor, Tábor, Praha aj. Seminář by se měl konat v říjnu. O podrobnostech budeme informovat.

Hezké léto všem!

 

logo chzk