Co je nového? (1Q/2021)

PROBĚHLO:

 • V lednu jsme organizovali přednášku s prof. Šedlbauerem – Jak žít v čase klimatické změny: co mohou dělat obce a kraje (možno zhlédnout zde: https://www.youtube.com/watch?v=Nct20zZ2DzY&t=2s&ab_channel=Chebskozaklima

 • Jednali jsme s virtuálním tržištěm Cyrkl o možnostech zapojení firem a samospráv, získané informace jsme předali příslušným osobám.

 • V lednu jsme podali návrh na omezení světelného smogu do Rady města Chebu, která na svém únorovém zasedání návrh posvětila (zda se ale skutečně zhasne nasvícení památek zatím nevíme).

 • Byli jsme pozvání na jednání k modernizaci veřejného osvětlení v chebské památkové rezervaci – pravděpodobně vznikne pracovní skupina, jejíž cílem bude zvolit podobu VO.

 • Zapojili jsme se do akce „Ukliď Česko“, uklízeli jsme ve Dvořákových sadech v Chebu a na Hartově stezce u Starého Hrozňatova.

 • stali jsme se členy Platformy pro transformaci Karlovarského kraje, která je poradním orgánem Regionální stálé konference v procesu transformace našeho kraje. V souvislosti s útlumem těžby uhlí má totiž Karlovarský kraj ojedinělou možnost čerpání finančních prostředků k nastartování svého rozvoje. V březnu proběhlo 1. setkání.

 • Proběhla první zasedání komisí Rady Karlovarského kraje, zajímá nás především Komise ŽP a změny klimatu, Komise pro transformaci regionu, Fond spravedlivé transformace a energetiku, Komise rozvoje venkova a zemědělství.

 • Zahájili jsme spolupráci s regionální pobočkou Hnutí Duha, které chce vyvíjet aktivitu na krajské úrovni, podávat podněty výše zmíněným komisím či být aktivní v procesu transformace kraje. Chcete se připojit? Můžete se přidat do Facebookové skupiny: https://www.facebook.com/groups/duhakv

 • Do participativního rozpočtu města Cheb jsme podali 2 projekty pro lepší klima (včetně toho celospolečenského):
  Revitalizace Hartovy stezky u Starého Hrozňatova
  Piano pro všechny
  Ozelenění zastávek 

 

PLÁNUJEME:

 • Otevřené setkání pro veřejnost - rádi rozšíříme své řady o nové členy. Přidejte se k nám!. Úkolů je hodně :)

 • Zakládáme komunitní chov slepic v Hájích dle konceptu spolku Zazemí s Libereckého kraje.

 • Pomalu, ale jistě připravujeme výsadbu aleje na Hartově stezce u Starého Hrozňatova, na kterou jsme získali dotaci od Nadace Via. Před samotnou výsadbou na podzim nás čeká spuštění veřejné sbírky na dofinancování výsadby a přednáška o významu zeleně v městském prostředí.

 

CO SE NEDAŘÍ:

 • Nedaří se nám v Chebu prosazovat mitigační opatření (snižování emisí, obnovitelné zdroje energie, energetické úspory). Město se tak připravuje o možnost čerpání nemalé finanční podpory z evropských i národních zdrojů, ale i o samotné úspory, které by se daly využít jinde.

 • Letos zatím nezasedala Komise komunálního hospodářství a ŽP města Chebu (ani v online režimu, což nám přijde škoda).

 • Vzhledem ke covidové situaci zatím nemáme konkrétní termín avizovaného semináře o udržitelném zemědělství na městských pozemcích. Čekáme až bude povoleno setkávání více osob.