Cedulky na trávník

Cedulky na trávník

Přidáváme se k celosvětové iniciativě "Pardon the weeds we are feeding bees" a přispíváme svým dílem. Obrázky v tiskové verzi jsou dostupné v příloze.

Zároveň souzníme s odborným přístupem k seči travnatých ploch. Viz článek https://ekolist.cz/cz/publicistika/rozhovory/nesekat-travniky-je-nesmysl-rika-odbornice-marie-strakova?fbclid=IwAR25tHsQsBuh1HaMvF3ZqEWkChkr_VZJf44Rbu7TgJMMR9-ipwbGsqPWkos

Vypichujeme důležité body z článku:

☘️ Travnaté plochy mají být ZELENÉ, aby plnily své hlavní FUNKCE: zadržování vody s ní spojené zvlhčování vzduchu a ochlazování okolí, snižování prašnosti, zvyšování biodiverzity, okysličování vzduchu a v nesmíme opomenout estetickou funkci

🍀 dbát na DRUHOVOU PESTROST

🍀 nesekat při teplotách vyšších 26 °C

🍀 ROZČLENIT městské plochy na: pobytové trávníky x extenzivní louky x psí louky

🍀 zvýšit počet ploch extenzivního charakteru (tzn. méně se sekají během roku, např. květnaté louky)

🍀 vhodnost TERMÍNU SEČE, a to jak přes den, tak během roku

🍀 louky (plochy extenzivního charakteru): první seč na přelomu května/června, druhá poté v září a sekat nejlépe mozaikovitě (aby se hmyz mohl přemisťovat na neposekanou plochu) tzn. sekat 2x ročně

🍀 zvýšit výšku kosení na 10–12 cm

🍀 NESEKÁNÍ NENÍ ŘEŠENÍ (šíření plevele)

🍀 vhodné nastavení výběrového řízení - firma provádějící údržbu by neměla být placena z hlediska počtu provedených sečí

🍀města by měla počítat s tím, že péče o zeleň by měla probíhat sofistikovaněji a bude dražší