Mgr. Petr Hruška, Ph.D.

Narodil jsem se 16. 1. 1965 v Plzni. Po vystudování základní teologie (KTF UK) v roce 1994 jsem působil jako duchovní v Klatovech a v Chodově u Karlových Varů, odkud jsem se na pár let vypravil na postgraduální studia pastoračního vedení a spirituality do zahraničí (All Hallows College Dublin a Milltown Institute Dublin). V roce 2004 jsem začal působit jako člen společné duchovní správy v Chebu, kde jsem také v letech 2006 až 2011 řídil místní farní charitu. Na KTF UK jsem si v letech 2005 až 2009 dodělal doktorát z pastorální teologie. Od roku 2010 jsem farářem Římskokatolické farnosti Cheb.

K „zeleným“ tématům jsem převážnou část svého života tíhnul spíše nereflektovaně, skrze své záliby v toulání se přírodou pěšky, na kole či na běžkách a poslední leta skrze rekreační běh či geocaching. V srpnu 2019 mě pak ovšem fascinovala četba encykliky Laudato si‘ současného papeže Františka věnované „péči o společný domov“ a rozvíjející to, co bylo později nazváno „integrální ekologií“. A mně docvaklo, jak moc jsou spiritualita, vztahy s druhými, služba potřebným, politika, skromný způsob života, péče o přírodu a její ochrana vzájemně propojeny.

Hned poté jsem se vydal na osamělou pěší pouť z Chebu přes Krušné hory a Děčínskou vrchovinu do Lužických hor, při které jsem se po letech života spíše mezi lidmi a za počítačem zase tak trochu vrátil více na dotek „sestry matky Země“ (jak naši planetu po svatém Františkovi nazývá papež František).

Když se pak v říjnu 2019 sešla pastorační rada naší farnosti, velmi rychle jsme se shodli, že bychom rádi ve farnosti na podněty obsažené v Laudato si‘ navázali nějakým praktickým a dlouhodobě udržitelným způsobem. Porozhlédli jsme se tedy trochu po virtuálním prostoru, nechali se inspirovat iniciativou Žít Laudato si' Česká republika a založili místní skupinu (farnostcheb.cz/laudatosi). Jestliže je v tomto hnutí kladen velký důraz na spiritualitu a modlitbu a v jiných křesťanských zdrojích, na které jsem narazil (např. Česká křesťanská enviromentální síť, ckes.cz, či Ekologická konverze, ekologickakonverze.cz), jsou zdůrazňovány spíše konkrétní praktické kroky směřující ke změně osobního životního stylu, chyběl mi nějaký jasnější vhled do roviny, která vnímá také potřebu systémového pohledu a potřebu spolupráce na různých systémových změnách. A právě to jsem (kromě jiného) našel ve spolku Chebsko za klima.

Není nás moc, časové možnosti jsou velmi omezené, já sám se na činnosti spolku podílím také jen ve velmi omezené míře, ale spolupráce s lidmi sdruženými v Chebsku za klima je pro mě velkým povzbuzením, že stojí za to mít velké cíle a zároveň spolupracovat na malých uskutečnitelných krocích.

Petr Hruška
V Chebu 22. 11. 2020