Povídání o vodě aneb koloběh v krajině a sídlech, hospodaření s vodou

Městská knihovna Cheb

 

Přednášející: RNDr. Gabriela Licková, Ph.D.

Anotace přednášky: Umístění přírodních opatření v zastavěném prostoru je obtížné. Je proto vhodné umět je kombinovat s technickými prvky. Symbióza přírody a techniky hraje důležitou roli při hospodaření se srážkovou vodou v urbanizovaném území. 

Otázkou je, jak se odborníci domluví. Týmová spolupráce dotčených profesí je nezbytná a je poměrně náročným úkolem. Zvlášť s ohledem na vytváření různých koncepcí měst na základě různých dotačních titulů. Územní systém ekologické stability může být v rozporu s Generelem zeleně a i o tom je nutné se bavit.

Přednáška nabídne dialog a sdílení zkušeností. Přijďte nám říct i Vy, s jakými problémy se potýkáte, přijďte se inspirovat a zvolit optimální zelenomodrou v našem městě.

 

 

Na setkání s Vámi se těší geolog Gabriela Licková & akční tým Chebsko za klima